Aktualne prilike

Otvoreni pozivi

Naziv

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU (KK.11.1.1.01)

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

21 travnja, 2021

Natječaj se zatvara

31 svibnja, 2021

Status

Zatvoreno

KRATAK ROK ZA PRIJAVU (31.05.2021.)

Cilj: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovi te i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala ili srednja poduzeća registrirana za djelatnosti u sekoru C proizvodne industrije

Prihvatljive aktivnosti:

-Ulaganje u materijalnu imovinu

  • Izgradnja ili preuređenje nekretnine
  • Nabava strojeva, opreme i radnih vozila
  • Troškovi montaže

-Ulaganje u nematerijalnu imovinu

  • Nabava patenta, autorskih prava i dr.
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

-Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja

  • Troškovi plaća zaposlenika koji rade na provedbi projekta

-Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

  • Troškovi provedbe projekta, stručnog nadzora građenja, izrada izvedbenog projekta gradnje, izrada dokumentacije za nabavu
  • Usluge pripreme i uvođenja certificiranog sustava upravljanja (ISO certifikati i dr.)

-Usavršavanje

  • Troškovi predavača i ostali troškovi vezani za usavršavanje zaposlenika

-Grijanje i hlađenje

-Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

Ukupno raspoloživa sredstva: 1.140.000.000,00 HRK.

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 500.000,00 kuna do 7.500.000,00 kuna

Intenzitet potpore: 45% (mikro i mali), 35% (srednji) – 50%-75% na određene stavke

Datum objave: 21. travnja 2021.

Datum zatvaranja: 31. svibnja 2021.

Naziv

Inovacijski vaučeri za MSP-ove Referentni broj: KK.03.2.2.03

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

21 svibnja, 2018

Natječaj se zatvara

30 lipnja, 2021

Status

Aktivno

Ciljevi: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu: Testiranje proizvoda, usluge ili procesa, Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, Demonstracijske aktivnosti, te Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, Mali i srednji poduzetnici

Ukupno raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 kuna

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 10.000 kn – 75.000 kn

Intenzitet potpore: 70-85%

Aktualne prilike

Pozivi u najavi

Naziv

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU (KK.11.1.1.01)

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

21 travnja, 2021

Natječaj se zatvara

31 svibnja, 2021

Status

Zatvoreno

Naziv

Inovacijski vaučeri za MSP-ove Referentni broj: KK.03.2.2.03

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

21 svibnja, 2018

Natječaj se zatvara

30 lipnja, 2021

Status

Aktivno