Aktualne prilike

Otvoreni pozivi

Aktualne prilike

Pozivi u najavi

Naziv

Vaučeri za provedbu digitalizacije

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

Natječaj se zatvara

Status

U najavi

* Podaci u predmetnom sažetku odnose se na trenutno dostupnim informacijama i podložni su promjenama.

* Trenutno predviđeni rok za objavu je kraj 2021. ili početak 2022. godine

Cilj:  Svrha vaučera je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije.

Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge.

Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
 • Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će objavljeni naknadno.

Vaučeri:

Predmetni poziv sastoji se od mogućnosti dodjele slijedećih vrsta vaučera. Prijavitelj može odabrati najviše 2 od ponuđenih vaučera.

 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – svrha ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku
 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

2. Vaučer za digitalnu transformaciju – svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju. Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada strategije digitalne transformacije, što uključuje procjenu stanja u poduzeću te izradu plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja
 • opći troškovi, vanjske usluge

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 76.000 kn

3. Vaučer za digitalni marketing  –  svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

4. Vaučer za kibernetičku otpornost – svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
 • Provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 110.000 kn

5. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga  –  ovaj vaučer podržava  istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl.  Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava

Prihvatljive aktivnosti:

 • Usluge subjekata za istraživanje i razvoje (materijalni troškovi koji nastanu kao dio usluga razvoja) – npr. prototipa

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn

Iznos i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos potpore iznosi 150.000 kn po pozivu.

Prijavitelji mogu iskoristiti najviše 2 vaučera po pozivu.

Intenzitet potpore kreće se od 45% do 70% ovisno o regiji u kojoj se projekt nalazi i veličini poduzeća.

Kako bi osigurali uspjeh Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem e-pošte info@intelligent-future.eu ili putem telefona 01/ 4819 665.

Naziv

Bespovratne potpore za digitalizaciju (IKT)

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

Natječaj se zatvara

Status

U najavi

* Podaci u predmetnom sažetku odnose se na trenutno dostupnim informacijama i podložni su promjenama.

* Trenutno predviđeni rok za objavu je kraj 2021. ili početak 2022. godine

Cilj:  Podržati digitalnu transformaciju poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Investicije će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurat će financijska sredstva na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije, a istraživanje će se moći financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
 • Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će objavljeni naknadno.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
 • vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti, mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Prihvatljivi troškovi:

 • oprema
 • softver
 • edukacija zaposlenika
 • plaće djelatnika na projektu
 • troškovi vanjskih davatelja usluga
 • dodatni režijski troškovi
 • ostali izdaci poslovanja.

Iznos i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 kn po pozivu.

Intenzitet potpore prema trenutnim najavama iznosi 85%.

Kako bi osigurali uspjeh Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem e-pošte info@intelligent-future.euili putem telefona 01/ 4819 665.

Naziv

Test Eng

Područje

test

Natječaj otvoren

1 srpnja, 2021

Natječaj se zatvara

17 srpnja, 2021

Status

Closed