Vaučeri za provedbu digitalizacije

* Podaci u predmetnom sažetku odnose se na trenutno dostupnim informacijama i podložni su promjenama.

* Trenutno predviđeni rok za objavu je kraj 2021. ili početak 2022. godine

Cilj:  Svrha vaučera je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije.

Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge.

Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
 • Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će objavljeni naknadno.

Vaučeri:

Predmetni poziv sastoji se od mogućnosti dodjele slijedećih vrsta vaučera. Prijavitelj može odabrati najviše 2 od ponuđenih vaučera.

 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – svrha ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku
 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

2. Vaučer za digitalnu transformaciju – svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju. Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada strategije digitalne transformacije, što uključuje procjenu stanja u poduzeću te izradu plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja
 • opći troškovi, vanjske usluge

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 76.000 kn

3. Vaučer za digitalni marketing  –  svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

4. Vaučer za kibernetičku otpornost – svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
 • Provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 110.000 kn

5. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga  –  ovaj vaučer podržava  istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl.  Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava

Prihvatljive aktivnosti:

 • Usluge subjekata za istraživanje i razvoje (materijalni troškovi koji nastanu kao dio usluga razvoja) – npr. prototipa

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn

Iznos i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos potpore iznosi 150.000 kn po pozivu.

Prijavitelji mogu iskoristiti najviše 2 vaučera po pozivu.

Intenzitet potpore kreće se od 45% do 70% ovisno o regiji u kojoj se projekt nalazi i veličini poduzeća.

Kako bi osigurali uspjeh Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem e-pošte info@intelligent-future.eu ili putem telefona 01/ 4819 665.

Odgovori