Bespovratne potpore za digitalizaciju (IKT)

* Podaci u predmetnom sažetku odnose se na trenutno dostupnim informacijama i podložni su promjenama.

* Trenutno predviđeni rok za objavu je kraj 2021. ili početak 2022. godine

Cilj:  Podržati digitalnu transformaciju poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Investicije će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurat će financijska sredstva na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije, a istraživanje će se moći financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
 • Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će objavljeni naknadno.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
 • vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti, mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Prihvatljivi troškovi:

 • oprema
 • softver
 • edukacija zaposlenika
 • plaće djelatnika na projektu
 • troškovi vanjskih davatelja usluga
 • dodatni režijski troškovi
 • ostali izdaci poslovanja.

Iznos i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 kn po pozivu.

Intenzitet potpore prema trenutnim najavama iznosi 85%.

Kako bi osigurali uspjeh Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem e-pošte info@intelligent-future.euili putem telefona 01/ 4819 665.

Odgovori