JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU (KK.11.1.1.01)

KRATAK ROK ZA PRIJAVU (31.05.2021.)

Cilj: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovi te i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala ili srednja poduzeća registrirana za djelatnosti u sekoru C proizvodne industrije

Prihvatljive aktivnosti:

-Ulaganje u materijalnu imovinu

  • Izgradnja ili preuređenje nekretnine
  • Nabava strojeva, opreme i radnih vozila
  • Troškovi montaže

-Ulaganje u nematerijalnu imovinu

  • Nabava patenta, autorskih prava i dr.
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

-Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja

  • Troškovi plaća zaposlenika koji rade na provedbi projekta

-Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

  • Troškovi provedbe projekta, stručnog nadzora građenja, izrada izvedbenog projekta gradnje, izrada dokumentacije za nabavu
  • Usluge pripreme i uvođenja certificiranog sustava upravljanja (ISO certifikati i dr.)

-Usavršavanje

  • Troškovi predavača i ostali troškovi vezani za usavršavanje zaposlenika

-Grijanje i hlađenje

-Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

Ukupno raspoloživa sredstva: 1.140.000.000,00 HRK.

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 500.000,00 kuna do 7.500.000,00 kuna

Intenzitet potpore: 45% (mikro i mali), 35% (srednji) – 50%-75% na određene stavke

Datum objave: 21. travnja 2021.

Datum zatvaranja: 31. svibnja 2021.

Odgovori