Inovacijski vaučeri za MSP-ove Referentni broj: KK.03.2.2.03

Ciljevi: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu: Testiranje proizvoda, usluge ili procesa, Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, Demonstracijske aktivnosti, te Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, Mali i srednji poduzetnici

Ukupno raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 kuna

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 10.000 kn – 75.000 kn

Intenzitet potpore: 70-85%

Odgovori