Usluge

Saznajte detalje naših usluga.

Specijalizirani smo za savjetodavnu podršku malim, srednjim i velikim poduzetnicima, te ih vodimo cijelim putem u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva. U suradnji s našim partnerima i suradnicima činimo interdisciplinarni tim, te stoga pružamo cjelovita rješenja temeljena na različitim ekspertizama. Usko surađujući s Vašim timom, pružamo maksimalnu kvalitetu usluge uz Vaš minimalni napor. Usluga se izvršava u zadanom vremenskom roku, sukladno dogovorenom terminskom planu.

SAVJETUJEMO VAS KAKO Brzo i učinkovito :

Dobiti bespovratna sredstva iz nacionalnih i EU fondova

Ishoditi kredit sa subvencioniranim kamatnim stopama ili komercijalni kredit

Osmisliti, uobličiti Vaš projekt i kvalitetno ga prenijeti u projektnu prijavu

Ostvariti poticaje i porezne olakšice temeljem Zakona o poticanju ulaganja i drugim propisima

Postaviti i zatvoriti financijsku konstrukciju

Izraditi poslovni plan, financijsku studiju i cost-benefit analizu

Ishoditi jamstvo iz programa HAMAG-BICRO- a

Uspješno provesti Vaš projekt nakon sklopljenog ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava

EU FODNOVI I NACIONALNE POTPORE

Pronalazak najpogodnijeg natječaja/programa koji odgovara Vašim potrebama

Provjera prihvatljivosti Vaše tvrtke i projekta prema uvjetima konkretnih natječaja

Osmišljavanje, planiranje, strukturiranje i izrada projekata i projektnih prijava

Priprema projektne prijave i popratne dokumentacije

Praćenje statusa projektne prijave do ugovaranja

Upravljanje projektnom od ugovaranja do zaključenja

Izrada izvještaja, zahtjeva, prijedloga i ostalih dokumenata u sklopu provedbe projekata

Javna nabava, KREDITI I JAMSTVA

Izrada i provedba postupaka javne nabave za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Posredovanje i priprema dokumentacije za ishođenje kredita i jamstva:

 • HBOR
 • HAMAG BICRO
 • Komercijalne banke

POSLOVNO SAVJETOVANJE i SAVJETOVANJE ZA STRANE INVESTITORE

Izrada poslovnog plana, investicijske studije i cost-benefit analize

Posredovanje u pronalasku poslovnih prilika i sudjelovanje u pregovorima

One stop-shop usluge za potencijalne strane investitore u Republiku Hrvatsku

Pronalazak prilika, spajanje B2B, organizacija svih potpornih aktivnosti (pravne, prevoditeljske, računovodstvene i slične usluge)

Istraživanje tržišta

Prikupljanje podataka

Analiza podataka

Izrada dokumentacije

Upravljanje projektom

Statistički pokazatelji

Naš rad prezentiran u brojkama.

Naša snaga je interdisciplinarni tim koji Vam može pružiti cjelovita rješenja temeljena na različitim ekspertizama. Posjedujemo višegodišnje iskustvo upravljanja i poslovnog savjetovanja, a rezultat našeg rada su brojni uspješno provedeni projekti u raznim sektorima.

80

Odobrenih projektnih prijedloga

98,967,470

Vrijednosti projekata izraženih u HRK

52,269,071

Vrijednosti bespovratnih sredstava izraženih u HRK

EU fondovi

Otvoreni pozivi EU fondova.

Iskoristite dostupne prilike za dobivanje bespovratnih sredstava.

Kontaktirajte nas kako bismo zajedno razradili Vašu projektnu ideju, te identificirali odgovarajući natječaj.

Provjerite koji su trenutno otvoreni i najavljeni natječaji iz nacionalnih i EU fondova.

Naziv

Vaučeri za provedbu digitalizacije

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

Natječaj se zatvara

Status

U najavi

* Podaci u predmetnom sažetku odnose se na trenutno dostupnim informacijama i podložni su promjenama.

* Trenutno predviđeni rok za objavu je kraj 2021. ili početak 2022. godine

Cilj:  Svrha vaučera je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije.

Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge.

Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
 • Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će objavljeni naknadno.

Vaučeri:

Predmetni poziv sastoji se od mogućnosti dodjele slijedećih vrsta vaučera. Prijavitelj može odabrati najviše 2 od ponuđenih vaučera.

 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – svrha ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku
 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

2. Vaučer za digitalnu transformaciju – svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju. Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada strategije digitalne transformacije, što uključuje procjenu stanja u poduzeću te izradu plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja
 • opći troškovi, vanjske usluge

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 76.000 kn

3. Vaučer za digitalni marketing  –  svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

4. Vaučer za kibernetičku otpornost – svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
 • Provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 110.000 kn

5. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga  –  ovaj vaučer podržava  istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl.  Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava

Prihvatljive aktivnosti:

 • Usluge subjekata za istraživanje i razvoje (materijalni troškovi koji nastanu kao dio usluga razvoja) – npr. prototipa

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn

Iznos i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos potpore iznosi 150.000 kn po pozivu.

Prijavitelji mogu iskoristiti najviše 2 vaučera po pozivu.

Intenzitet potpore kreće se od 45% do 70% ovisno o regiji u kojoj se projekt nalazi i veličini poduzeća.

Kako bi osigurali uspjeh Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem e-pošte info@intelligent-future.eu ili putem telefona 01/ 4819 665.

Naziv

Bespovratne potpore za digitalizaciju (IKT)

Područje

Mikro, mala i srednja poduzeća

Natječaj otvoren

Natječaj se zatvara

Status

U najavi

* Podaci u predmetnom sažetku odnose se na trenutno dostupnim informacijama i podložni su promjenama.

* Trenutno predviđeni rok za objavu je kraj 2021. ili početak 2022. godine

Cilj:  Podržati digitalnu transformaciju poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Investicije će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurat će financijska sredstva na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije, a istraživanje će se moći financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
 • Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će objavljeni naknadno.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
 • vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti, mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Prihvatljivi troškovi:

 • oprema
 • softver
 • edukacija zaposlenika
 • plaće djelatnika na projektu
 • troškovi vanjskih davatelja usluga
 • dodatni režijski troškovi
 • ostali izdaci poslovanja.

Iznos i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 kn po pozivu.

Intenzitet potpore prema trenutnim najavama iznosi 85%.

Kako bi osigurali uspjeh Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem e-pošte info@intelligent-future.euili putem telefona 01/ 4819 665.

Naziv

Test Eng

Područje

test

Natječaj otvoren

1 srpnja, 2021

Natječaj se zatvara

17 srpnja, 2021

Status

Closed

Tko smo?

Zajedničkim radom do željenih rezultata.

Naša osnovna djelatnost je poslovno i financijsko savjetovanje, primarno u području ishođenja bespovratnih sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Specijalizirani smo za savjetodavnu podršku malim, srednjim i velikim poduzetnicima te ih vodimo cijelim putem u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva.

Misija

Kvalitetnim savjetima te kontinuiranim stvaranjem dodatnih vrijednosti pomažemo Vam ostvariti poslovne ciljeve kako bi imali konkurentsku prednost na tržištu.

Vizija

Biti Vaš pouzdan poslovni savjetnik za pametnu budućnost te postati jedna od prepoznatljivih konzultantskih tvrtki u ovom dijelu Europe.

Pridružite se našem timu!

KARIJERA

Ako ste ambiciozni, stručni, fleksibilni i motivirani za novi posao i nove poslovne
izazove, a postizanje pravih rezultata vaš je primarni cilj, pošaljite nam svoj
životopis i motivacijsko pismo na mail na:
 
posao@intelligent-future.eu
Temelj uspješnog poslovanja bazira se na najbolje odabranim zaposlenicima i
njihovom sustavnom razvoju i usmjeravanju daljnje karijere u cilju osobne i
poslovne afirmacije te jačanju poslovnog odnosa kako bi našim klijetima
omogućili kvalitetu izvrsnosti kroz usluge koje nudimo.

Pouzdani

Naši partneri