EU Fondovi

AKTUALNE PRILIKE - OTVORENI POZIVI

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza II KK.03.2.1.16

Ciljevi: Povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljive aktivnosti: Potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća:

- nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja

- prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač

- troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište

- izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu

- sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova

Prihvatljivi prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici

Ukupno raspoloživa sredstva: 134.000.000,00 kuna

Visina potpore: 100.000 - 1.000.000 kn

Iznos potpore koji se može dodijeliti: Trenutno nije poznato

Intenzitet potpore: 65% (srednja poduzeća) 85% (mikro i mala poduzeća)

Datum objave: 24.08.2018.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.10.2018 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 23:59:59

Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II KK.03.2.2.04

Svrha ovog Poziva: Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Intenzitet potpore: 85%

Datum objave: 14.12.2018 15:35:23

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.02.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 11:00:00

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) Referentni broj: KK.03.2.1.14

Ciljevi: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom , u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Prihvatljive aktivnosti:

- Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)

- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupno raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 kuna

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 50.000,00 kuna do 380.000,00 kuna

Intenzitet potpore: 65%-85%

Moguće slati prijave od: 11.06.2018.

Predviđeni datum zatvaranja poziva: 29.06.2020.

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA Referentni broj: KK.03.2.1.12

Ciljevi: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Prihvatljive aktivnosti: Certifikacija proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Prihvatljivi prijavitelji: Mirko, Mali i srednji poduzetnici

Ukupno raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 kuna

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 20.000 kn - 1.000.000 kn

Intenzitet potpore: 65% srednja poduzeća, 85% mikro i mala poduzeća

Datum početka zaprimanja prijava: 18.06.2018.

Predviđeni datum zatvaranja poziva 29.06.2020.

Inovacijski vaučeri za MSP-ove Referentni broj: KK.03.2.2.03

Ciljevi: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu: Testiranje proizvoda, usluge ili procesa, Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, Demonstracijske aktivnosti, te Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljivi prijavitelji: Mirko, Mali i srednji poduzetnici

Ukupno raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 kuna

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 10.000 kn - 75.000 kn

Intenzitet potpore: 70-85%

Datum početka zaprimanja prijava: 2.07.2018.
Predviđeni datum zatvaranja poziva: 29.06.2020.

ESIF ZAJMOVI

Cilj: Kreditiranje subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.  
Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća.
Povratne potpore: od 25.001 do 50.000 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva uz kamatnu stopu već od 0,5

 

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ 

Cilj: Kreditiranje malih i srednjih poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva . 
Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća.
Povratne potpore: od 100.000 do 10.000.000 EUR

 

POZIVI U NAJAVI

Energetska obnova obiteljskih kuća

Ciljevi: Cilj postupka dodjele je podupiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe (vlasnici obiteljskih kuća)

Ukupno raspoloživa sredstva: 228.000.000,00 kuna

Iznos potpore koji se može dodijeliti: 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna

Intenzitet potpore: 60%

Indikativni datum objave: 28.12.2018.

Indikativni datum zatvaranja: 15.13.2019.

 Kako bi osigurali uspjeh Vaše projektne prijave,
kontaktirajte nas putem e-pošte

info@intelligent-future.eu

ili putem telefona  | +385 1 4819 665